Mina vårdkontakter

Juridik - aktuella lagar och förordningar

Uppgifter om patient omfattas av Offentlighets- och Sekretesslagen. Dessutom gäller Patientdatalagen och Personuppgiftslagen, där vårdgivaren är personuppgiftsansvarig.

Redaktör: Mina vårdkontakter
Senast uppdaterad: 2016-09-13