Mina vårdkontakter

Besvara ett ärende

Du som har behörigheten vårdgivare är den som besvarar ärenden till invånaren.

  1. Logga in och välj mottagning.
  2. Välj fliken Ärendehantering.
  3. Välj Tilldelade ärenden, i menyn till vänster, under Mina ärenden.
  4. Välj det ärende som ska besvaras genom att klicka på datumet, invånarens namn, personnummer eller ärendets namn.
  5. Läs igenom ärendet och besvara invånarens förfrågan. Du kan svara genom att välja bland de färdiga svarsalternativen eller skriva ett eget svar.
  6. Klicka på Besvara. Ärendets status ändras till avslutat.
Redaktör: Mina vårdkontakter
Senast uppdaterad: 2016-07-14