Mina vårdkontakter

Behörigheter

I Mina vårdkontakter kan du ha en eller flera behörigheter. Beroende på vilken behörighet du har kan du utföra olika uppgifter i systemet. De olika behörigheterna är Ärendemottagare, Vårdgivare och Administratör.

Ärendemottagare

 • Fördelar ärenden inkomna till mottagningen.
 • Omfördelar ärenden.
 • Kan läsa alla uppgifter i ärenden.
 • Kan skicka ett delsvar till invånaren. 

Vårdgivare 

 • Läser ärenden som fördelats till honom eller henne.
 • Kan omfördela ärende till annan vårdgivare. 
 • Besvarar ärenden.
 • Kan skicka delsvar/motfråga till invånaren.

Administratör

 • Tilldelar/tar bort samtliga behörigheter på mottagningen.
 • Administrerar mottagningens inställningar, till exempel kontaktuppgifter, villkorstexter och ärendetyper.
 • Administrerar vårdaktörskonton.
 • Administrerar statistikfunktionen.
 • Administrerar exportfiler för arkivering.
 • Administratören kan även tilldelas tilläggsbehörigheten Granskare. Den ger möjlighet att granska användaraktiviteter på den egna mottagningen.
Redaktör: Mina vårdkontakter
Senast uppdaterad: 2013-09-20