Mina vårdkontakter

Ärendetyper

Invånarna kan skicka olika typer av ärenden till en mottagning. Det är upp till varje mottagning att bestämma vilka ärendetyper man vill erbjuda. Administratören aktiverar och gör inställningar för dessa ärendetyper.

Av- /omboka tid

Här kan invånaren av- eller omboka sin tid. Mottagningen väljer om ett fält ska visas där invånaren kan ange vilka dagar som inte passar.

Beställa tid

Här kan invånaren lämna önskemål om tid för besök hos en vårdgivare. Kontaktorsak måste anges. Mottagningen väljer om ett fält ska visas där invånaren kan ange vilka dagar som inte passar.

Begära intyg

Här kan invånaren lämna önskemål om att få ett intyg. Mottagningen bestämmer vilka intyg som ska vara möjliga för invånaren att välja, till exempel körkortsintyg. Invånaren anger om det gäller förnyelse eller nytt intyg. Vid förnyelse måste man ange vem som utfärdat tidigare intyg och hur länge det nuvarande intyget gäller.

Beställa journalkopia

Här kan invånaren lämna önskemål om att beställa journalkopia.

Egen ärendetyp

En mottagning kan skapa en helt egen ärendetyp som personalen på mottagningen namnger och bestämmer innehållet i. Administratören gör inställningarna.

Fråga sjuksköterskan

Här kan invånaren ställa en fråga och samtidigt fylla i ett antal färdiga frågor om hur hen mår, t ex om man har feber, smärta, använder några läkemedel osv. Mottagningen väljer vilka frågor invånaren ska fylla i.

Förlänga sjukskrivning

Här kan invånaren lämna önskemål om förlängning av sjukskrivning. Denna ärendetyp används till exempel när sjukskrivningen förlängs i väntan på någon specifik åtgärd som höftledsoperation eller liknande.

Förnya recept

Här kan invånaren lämna önskemål om att förnya recept som är utskrivna på mottagningen. Det går att ange tio läkemedel per formulär. Mottagningen väljer om det ska vara möjligt att ange ytterligare upplysningar samt vilka alternativ för att hämta receptet som ska visas. ”Receptet hämtas på valfritt apotek” används om mottagningen erbjuder e-recept.

Förnya hjälpmedel

Här kan invånaren lämna önskemål om att förnya hjälpmedel som är utskrivna på mottagningen. Det går att ange fyra hjälpmedel per formulär. Man måste ange produktnamn och eventuell storlek, åtgång per dygn och antal förpackningar. Det är även möjligt att ange frikortsnummer och övrig information om förnyelsen. Gäller förnyelsen inkontinenshjälpmedel, fyller invånaren i uppgifter om leverans.

Kontakta mig

Här kan invånaren lämna önskemål om att bli kontaktad. Önskemålet kan till exempel gälla att få provsvar eller bli uppringd av sin läkare. Det går även att lämna uppgifter om vem man vill komma i kontakt med, anledning till önskad kontakt och på vilket sätt man vill bli kontaktad.

Rådgivning

Här kan invånaren ställa frågor och få råd av mottagningen, som väljer om det ska vara möjligt att ange vilken vårdgivare man tidigare har varit i kontakt med.

Redaktör: Mina vårdkontakter
Senast uppdaterad: 2016-07-13