Mina vårdkontakter

Personliga inställningar

När du loggar in första gången bör du se över dina personliga inställningar. Du hittar länken till personliga inställningar högst upp bredvid ditt namn när du loggat in och valt mottagning.

Inställningar

Efter varje inställning du gör måste du klicka på Spara för att den ska börja gälla.

Tilltalsnamn

En automatisk signatur följer med i alla svar till invånare. I signaturen står följande: Med vänlig hälsning, förnamn (eventuellt alla förnamn), efternamn, titel och datum. Vill du inte visa alla förnamn utan endast ditt tilltalsnamn, skriver du det namnet i fältet för tilltalsnamn.

Ändra signatur

Här kan du skriva en egen, personlig signatur som följer med när du svarar på ett ärende från en invånare. Det du skriver i fältet för signatur kommer bli den nya svarssignaturen. I din personliga svarssignatur kan du till exempel skriva Med vänlig hälsning, namn, titel och telefontider. Datum infogas automatiskt. Om du vill förhandsgranska din signatur, måste du spara först. 

E-postavisering samt påminnelse om ärenden i inkorgen

När ett ärende fördelats till dig av en ärendemottagare kan du få en e-postavisering om att du har ett nytt ärende i Mina vårdkontakter. Du får även påminnelser via e-post om det finns ärenden fördelade till dig som inte har hanterats i tid. Din e-postadress hämtas från landstingets adresskatalog och fylls i automatiskt. Du kan också fylla i en egen vald e-postadress. Glöm inte att markera i rutan bredvid den e-postadress du vill använda, spara sedan för att ändringen ska börja gälla. 

Sms-avisering

Skriv i ditt mobiltelefonnummer och sätt en bock i rutan om du vill få ett sms till din mobiltelefon när det finns ett nytt ärende att besvara i Mina vårdkontakter. För att besvara ärendet loggar du in i Mina vårdkontakter.

Journalavisering

Denna funktion finns för Profdoc Journal III, men fungerar först då mottagningen gjort de anpassningar som krävs i journalsystemet. Funktionen är i drift men går inte längre att ansluta sig till.

Sortering av ärenden

Denna funktion innebär att du kan sortera ärenden i en kolumn eller byta plats på kolumnerna i listan med ärenden. För att sortera ärenden efter exempelvis datum klickar du på kolumnrubriken Datum & Tid. Om du vill byta plats på kolumnrubriken Personnummer, klickar du på den och drar den till önskad plats i listan. För att aktivera denna funktion krävs att Adobe Flash 9 eller högre finns installerad på den aktuella datorn.

Redaktör: Mina vårdkontakter
Senast uppdaterad: 2016-07-15