Mina vårdkontakter

Så gör du

Här nedan kan du välja mellan olika hjälpavsnitt. Du får hjälp med till exempel hur du skaffar konto eller skickar ett ärende.

Komma igång

Skaffa konto som personal

Första gången du ska logga in i Mina vårdkontakter behöver du skaffa konto som personal. Det görs med ditt e-tjänstekort.

Logga in

För att logga in som vårdpersonal i Mina vårdkontakter krävs en e-legitimation, vanligtvis används ett e-tjänstekort.

Personliga inställningar

När du börjar använda Mina vårdkontakter är det bra om du ser över vissa av dina personliga inställningar. Till exempel kan du ändra din signatur och aktivera en e-postavisering för att få mail när du ska besvara ett ärende i Mina vårdkontakter.

Använd tjänsten

Ärendemottagare - Fördela ett ärende

Du som har behörigheten ärendemottagare fördelar ärenden till dem som ska besvara ärendena till invånarna.

Ärendemottagare/Vårdgivare - Omfördela ett ärende

Om en vårdgivare är sjuk eller om du har fått fel ärende går det att omfördela.

Vårdgivare - Besvara ett ärende

Du som har behörigheten vårdgivare är den som svarar på invånarnas ärenden.

Vårdgivare - Skicka nytt ärende

Vårdgivare kan ta kontakt med invånare genom att skicka ett ärende som antingen innehåller information eller frågor.

Administratör - Administrera behörigheter

Du som är administratör anger vilka behörigheter dina kollegor ska ha i Mina vårdkontakter.

Administratör - Återaktivera låst vårdaktörskonto

Läs hur du som administratör återaktiverar ett låst vårdaktörskonto.

Administratör - Inställningar för mottagningen

Som administratör i Mina vårdkontakter administrerar du de generella inställningarna för mottagningen.

Administratör - Aktivera ärendetyper (e-tjänster)

Som administratör aktiverar du de e-tjänster som mottagningen ska erbjuda. Du gör inställningar för vad invånaren ska se och vad vårdgivaren ska kunna svara.

Administratör - Skapa egen ärendetyp

Det finns möjlighet för en mottagning att skapa en eller flera egna ärendetyper. Administratören gör inställningarna.

Administratör - Skapa mall för invånarärenden

Administratören skapar mallar för ärenden som vårdgivare kan skicka till invånare.