Mina vårdkontakter

Mina vårdkontakter är nu 1177 Vårdguidens e-tjänster

År 2015 blev Mina vårdkontakter en del av 1177 Vårdguiden och används därför inte längre som namn eller varumärke mot invånare. Det nya namnet är 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Inga förändringar för vårdpersonal

Vårdpersonalens verktyg heter fortfarande Mina vårdkontakter. Det innebär att du som vårdpersonal loggar in på samma sätt som tidigare men ska hänvisa patienterna till att logga in på 1177.se.

Hänvisa invånare och patienter till 1177.se/e-tjanster

Det finns ett särskilt temaområde på 1177.se om e-tjänsterna, 1177.se/e-tjanster. Där kan invånare läsa om vilka e-tjänster som erbjuds i landstinget/regionen och hur man loggar in för att använda dem. All relevant information finns därmed samlad, inklusive kontaktvägar till supporten. Det innebär att invånare både kan läsa om e-tjänsterna och logga in för att använda dem på 1177.se.

Ändra i mottagningstexterna

Gå igenom mottagningens villkorstexter och övriga texter och ta bort namnet Mina vårdkontakter. Om du behöver hjälp med detta, kontakta gärna supporten på 08-123 135 25.

Gå gärna igenom eventuella länkar på era egna hemsidor så att de leder till 1177.se/e-tjanster för mer information om e-tjänsterna.

Redaktör: Mina vårdkontakter
Senast uppdaterad: 2016-07-13