Mina vårdkontakter

Ny patientlag den 1 januari 2015

Den 1 januari 2015 infördes en ny patientlag. Målet med patientlagen är att stärka och tydliggöra patientens ställning och att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet i mötet med vården.

Lagen innebär att invånarna har möjlighet att välja vårdcentral och annan primärvård i hela landet. Invånarna kan också söka öppen specialiserad vård i hela landet. Tidigare har vård i huvudsak erbjudits till dem som bor inom varje landsting och region. Patientlagen innebär en stor omställning för vårdgivare, landsting och regioner eftersom vården nu ska kunna ta emot invånare från hela landet.

Invånarna hittar sin mottagning genom att logga in på 1177.se men till dess att 1177 Vårdguidens e-tjänster har anpassats fullt ut till patientlagen får invånarna kontakta vården i andra landsting och regioner än det egna, genom att fylla i blanketter eller att söka kontakt på det sätt som respektive landsting och region väljer. Orsaken är att det ännu inte är möjligt för invånarna att kontakta mottagningar i hela landet via e-tjänsterna. Under temat Patientlagen på 1177.se finns regional information (se 1177.se/patientlagen), dit invånarna kan hänvisas vid frågor om patientlagen.

Redaktör: Mina vårdkontakter
Senast uppdaterad: 2016-04-22