Mina vårdkontakter

Landstingsadministratör

Samtliga 21 landsting och regioner i Sverige använder Mina vårdkontakter. Varje landsting/region har administratörer som ansluter och förvaltar mottagningar.

Behörighet Landstingsadministratör

Manual Landstingsadministratörer 7.2 (PDF)

Personal som jobbar med införandet av Mina vårdkontakter i ett landsting/region kan få behörigheten landstingsadministratör. Då kan personen bland annat:

  • Se en översikt av alla anslutna mottagningar i landsting/region
  • Se varje mottagnings inställningar (vilken mall de aktiverats på, geografiskt betjäningsområde, ev mejlaviseringar, aktiva ärendetyper och villkorstexter). 
  • Lägga in nya mottagningar som ska aktiveras.
  • Se viss statistik för hela landstinget/regionen.
  • Dela ut behörigheten Administratör lokalt på mottagningar.
  • Ändra namn på mottagningars konto.

Om en ny person ska ha behörighet som landstingsadministratör måste en redan befintlig landstingsadministratör ansöka om det. De hittar ansökningsblankett på Projektplatsen. Varje landsting/region ansvarar för att överlämna och utbilda nya landstingsadministratörer.

Regionalt material

Varje landsting/region ansvarar själva för presentationer, manualer och utbildningar.

Nätverksträffar

Någon från varje landsting/region blir kallad på de nationella nätverksträffarna (ca 4 ggr/år). Nätverksträffarna hålls i Stockholm.

MVK-forum

www.mvkforum.se

På forumet postas nyheter från förvaltningen (t.ex. driftstörningar, inför releaser) och det finns möjlighet att diskutera frågor i forumet med andra landsting/regioner. Läs igenom tidigare inlägg på MVK-forum och ställ gärna frågor i diskussionsforumet.

Projektplatsen

https://service.projectplace.com

På Projektplatsen delas filer, som presentationer, mötesanteckningar och övningskonton. Varje landsting/region har även en egen mapp.

E-kurs för vårdpersonal

E-lärande
Kurs för personal som ska fördela och besvara ärenden.

Support invånare

www.1177.se/E-tjanster/

Invånare och patienter kan få teknisk support alla dagar kl 6-22. Telefon: 08-123 135 00 via kontaktformulär på 1177.se.

Support personal

www.minavardkontakter.se/personal

Vårdpersonal och landstingsadministratörer kan felanmäla och få support på personalsupporten alla dagar 6-22. Telefon: 08-123 135 25, webb eller mejl e-tjanster@1177.se. Alla manualer och lathundar finns på supportsidan och där finns även en FAQ med möjlighet att söka efter mer information.

Redaktör: Mina vårdkontakter
Senast uppdaterad: 2016-07-15