Mina vårdkontakter

Vad är skillnaden mellan e-legitimation och e-tjänstekort?

Svar:

På ditt e-tjänstekort finns två certifikat, SITHS och Telia. Det ena certifikatet, SITHS, är din tjänstelegitimation. Det andra certifikatet, Telia, är en personlig e-legitimation och identitetshandling. En vanlig e-legitimation utfärdas företrädelsevis av olika banker och innehåller endast en personlig identitetshandling.

 

Tjänstelegitimation SITHS

Innehåller tjänsteinformation såsom HSA-id, yrkestitel och namn. Går att använda på e-tjänster inom vården, till exempel olika journalsystem. I vissa fall används tjänstekortet även som ett inpasseringskort.   

 

Personlig e-legitimation Telia

Innehåller personlig information såsom personnummer och namn. Går att använda på alla e-tjänster som använder e-legitimation som inloggning. Exempel på sådana tjänster är Skatteverket, Försäkringskassan och Apoteket. Den personliga e-legitimationen kan du därmed använda som privatperson, förutsatt att du har en kortläsare. 

Redaktör: Mina vårdkontakter
Senast uppdaterad: 2016-07-15