Mina vårdkontakter

Webbtidbokning

Vad är webbtidbokning?

Genom 1177 Vårdguiden kan en mottagning välja att låta invånare boka tid direkt på webben. Invånaren loggar in på 1177.se och kommer att se tidbokningen bland mottagningens övriga ärendetyper. De tider som är lediga att boka visas i en kalender och invånaren kan välja en tid som passar. Bokningen kopplas direkt till journalsystemet.

För att kunna använda tjänsten behöver mottagningen koppla tidboken i sitt journalsystem till 1177 Vårdguiden och aktivera ärendetyperna för webbtidbokning. Personalen bestämmer sen själva vilka tider som ska göras tillgängliga för invånaren.

Webbtidbokning har olika funktioner som man kan använda, antingen en eller båda beroende på vilket journalsystem som används:

  1. Boka tid direkt. Invånaren får godkänna en villkorstext och kan sedan boka en tid hos mottagningen.
  2. Av/omboka tid direkt (Mina tidsbokningar). Invånaren får godkänna en villkorstext och kan sedan se sina bokade tider på mottagningen och eventuellt avboka eller omboka tiderna.

Det finns ärendetyper sen tidigare som heter Beställa tid och Av/Omboka tid. Där bokar inte invånaren en tid direkt på webben utan gör en förfrågan till mottagningen som sen tittar i sin tidbok och svarar invånaren. Dessa ärendetyper kan fortfarande användas, till exempel när det inte finns några lediga tider att se i webbtidboken.

 

Fristående tidbok

Om ert journalsystem ännu inte anslutit sig till webbtidbok finns en fristående tidbok. Där kan mottagningar själva skapa en tidbok med sådana tider som ska vara bokningsbara via webben. För invånare ser tidbokningen hos 1177 Vårdguiden likadan ut oavsett om det är fristående tidboken som används eller mottagningens vanliga journalsystem. Kontakta er regionala förvaltning för 1177 Vårdguidens e-tjänster om ni är intresserade av att använda den fristående tidboken.

 

Vill er mottagning använda webbtidbokning via 1177 Vårdguiden?

För att ansluta er tidbok ska ni kontakta den person som ansvarar för ert journalsystem. Den personen hjälper er sedan att integrera tidboken med 1177 Vårdguiden via nationella tjänstekontrakt och introducerar er i hur det ska användas. I vissa fall tas en kostnad ut för det arbetet.

Kontakta förvaltningen för Mina vårdkontakter i ditt landsting/region för mer information.

 

Statistik för användandet

Använder er mottagning redan webbtidbok? Eftersom bokningarna inte skapar några ärenden i Mina vårdkontakter så finns inte webbtidbokningar med i de rapporter som mottagningens administratör kan ta fram från Mina vårdkontakter. Statistik för användandet finns däremot på sidan http://tjanstedomaner.1177.se/statistics.php 

 

Presentation och ytterligare dokumentation

Här finns en PowerPoint-presentation om webbtidbokning och på dokumentationssidorna finns exempel på hur tjänsten ser ut för invånare, samt teknisk dokumentation.

Redaktör: Mina vårdkontakter
Senast uppdaterad: 2016-07-14