Mina vårdkontakter

Statistik

Här presenteras delar av den nationella statistik som finns för Mina vårdkontakter.

Nationell statistik

 

Invånar- 
konton

Vårdaktörs-
konton

Anslutna
mottagningar 

Inloggningar 
/dag

Anslutna 
landsting

2008 jan

100 000

5 300

300

1 800

4

2009 jan

149 000

11 800

744

2 800

10

2010 jan

300 500

28 600

1 800

4 900

14

2011 jan

565 085

45 000

3 100

6 000

17

2012 jan

858 083

60 329

4 271

7 806

21

2013 jan

1 139 345

70 519

5 129

 

21

2014 jan

1 601 275

82 856

6 272

 

21

2015 jan

2 109 137

90 814

7 353

20 961

21

2016 jan

2 782 968

101 338

7 991 33 195 21

 

För regional statistik, kontakta ansvarig person i ditt landsting/region. Varje mottagning kan själva ta fram statistikrapporter över inkomna ärenden, det görs av lokal administratör.

Redaktör: Mina vårdkontakter
Senast uppdaterad: 2016-02-03