Mina vårdkontakter

Skapa egen ärendetyp

Det finns möjlighet för en mottagning att skapa en eller flera egna ärendetyper. Då är det ni på mottagningen som namnger ärendetypen och bestämmer vilka frågor och funktioner som den ska innehålla (inom vissa givna ramar).

 

Så här skapar du en egen ärendetyp för din mottagning:

 1. Logga in och välj mottagning.
 2. Välj fliken Administration.
 3. Välj Inställningar för mottagningen i menyn till vänster.
 4. Välj fliken Ärendetyper.
 5. Klicka på knappen Skapa egen ärendetyp.
 6. Ett formulär för den egna ärendetypen öppnas.
 7. Namnge och rubriksätt ärendetypen. 
 8. Välj om frågorna om läkemel och vilka tider invånaren kan komma ska visas.
 9. Skriv de frågor som patienten ska fylla i och välj vilka som ska vara obligatoriska.
 10. Skriv vårdgivarnas svarsalternativ.
 11. Välj om vårdgivarna ska kunna erbjuda patienten en tid och skriv i så fall en text till detta svarsalternativ.
 12. Spara och förhandsgranska patientens ärendeformulär och vårdgivarnas svarsalternativ.
 13. När du är nöjd med ärendetypen, välj att aktivera den för invånare (för alla eller för ett begränsat urval) och Spara.
 14. Den egna ärendetypen hamnar under rubriken Ärendetyper - Egna i listan.
 15. Du klickar på ärendetypens namn för att göra korrigeringar eller för att radera ärendetypen.
 16. Skriv villkorstexter för ärendetypen (läs mer).
Redaktör: Mina vårdkontakter
Senast uppdaterad: 2017-02-13