Mina vårdkontakter

Administrera behörigheter

För att få tillgång till vårdmottagningens ärenden måste vårdaktören tilldelas en eller flera sorters behörighet till sin mottagning. Det görs av den lokala administratören. Vårdaktören loggar sedan in med sitt e-tjänstekort.

Administrera behörigheter:

  1. Logga in och välj mottagning.
  2. Välj fliken Administration.
  3. Klicka på Vårdaktör i menyn till vänster.
  4. Klicka på undermenyn Lägg till/ta bort behörigheter.
  5. För att tilldela en ny vårdaktör behörighet på mottagningen, klicka på knappen Lägg till vårdaktör. Ange vårdaktörens personnummer i fältet som visas och klicka på Hämta.
  6. Om personen har ett konto i Mina vårdkontakter så kan du direkt kryssa i vilka behörigheter vårdaktören ska ha på mottagningen. Avsluta genom att klicka på knappen Tilldela.
  7. Om personen inte har ett konto i Mina vårdkontakter så kan du som administratör registrera ett konto i samband med att du tilldelar behörigheter. Klicka på Registrera. Därefter kan du fortsätta med att tilldela personen behörigheter på mottagningen.
  8. När vårdaktören lagts till på mottagningen kan behörigheterna administreras i listan, genom att markera och avmarkera i rutorna och sedan klicka på Spara.

Vårdaktörer som visas med grå text har ett användarkonto i Mina vårdkontakter, men det är inaktiverat. För att ta bort en persons behörigheter på mottagningen avmarkerar du samtliga behörighetsrutor för personen och klickar därefter på spara.

Redaktör: Mina vårdkontakter
Senast uppdaterad: 2016-07-14