Mina vårdkontakter

Mottagningens inställningar

Som administratör i Mina vårdkontakter administrerar du de generella inställningarna för din mottagning. För att redigera inställningarna väljer du rubriken Inställningar för mottagningen och sedan den första fliken, Inställningar. Under fliken Inställningar visas underrubriker, där det är möjligt att justera och kontrollera inställningar för mottagningen.

Inställningar:

 1. Välj fliken Inställningar.
 2. En lista visas med de inställningar du kan redigera i Mina vårdkontakter.
 3. Klicka på den underrubrik du vill göra inställningar för.
 4. Spara ändringarna.

Under fliken Inställningar kan du:

 • justera de kontaktuppgifter som visas för invånaren
 • ange om ärendemottagarna ska få e-post som talar om att det inkommit nya ärenden att fördela
 • lägga till övriga upplysningar om mottagningen, den text du anger kommer att visas under en rubrik Övrig information längst ner på mottagningens sida (läs mer)
 • välja om påminnelse med e-post ska gå ut till berörda vårdgivare när ärenden inte behandlats inom angiven tid
 • ange om påminnelse ska gå ut till invånare som inte läst sitt svar
 • välja hur ofta avslutade ärenden exporteras till arkiv
 • välja om länken till det öppna kontaktkortet på 1177.se ska visas för invånaren
 • ange vilka vårdtyper som mottagningen erbjuder, vårdtyperna används för att begränsa säkningen när invånare söker efter tillgängliga mottagningar
 • ange betjäningsområde, dvs vilka invånare som ska kunna nå mottagningen. Du kan kombinera kön, ålder och folkbokföringsadress (län och kommun).
 • välja att visa listningsönskemål, vilket får menyalternativet Listning att visas på ärendehanteringsfliken
Redaktör: Mina vårdkontakter
Senast uppdaterad: 2016-07-14