Mina vårdkontakter

Återaktivera låst vårdaktörskonto

Du som är administratör kan återaktivera ett låst vårdaktörskonto. En vårdaktör kan till exempel ha inaktiverats när denne går på föräldraledighet eller tjänsteledighet. Det syns då personens namn är gråmarkerat i listan över behöriga på mottagningen.

Återaktivera ett låst användarkonto:

  1. Logga in och välj mottagning.
  2. Välj fliken Administration.
  3. Välj Vårdaktör i menyn till vänster.
  4. Välj undermenyn Återaktivera låst vårdaktörskonto.
  5. Fyll i vårdaktörens personnummer och klicka på Hämta.
  6. Användarkontot är återaktiverat. Vårdaktören loggar in med e-legitimation.
Redaktör: Mina vårdkontakter
Senast uppdaterad: 2016-07-14